Elever viser vejen frem mod 21 st. Century skills!

En af oplægsholderne ved vores roadshow er ved at forberede friskbagt pædagogisk udvikling til eventen. Mette Hauch der står for oplægget om 21. century skills og har i den sidste stykke tid arbejdet intenst med at gøre de 6 kompetencer (samarbejde, kommunikation, innovation mfl.) operationelle og få dem ned i elevhøjde. Derfor har hendes elever arbejdet med selv at give deres bud på hvorledes man kan bruge kompetencerne i praksis og hvorledes teknologien kan understøtte dem. De her tillige fået etableret kontakt til den ansvarlige forsker fra ITL research, Maria Langworthy fra USA og holdt en videokonference med hende.

Eleverne peger på en række vigtige pointer bl.a.:

Samarbejde:

”Det er supervigtigt at eleverne er klar over at det kan være godt for gruppearbejde at være sammen med nogen man normalt ikke er tætte venner med fordi det kan give flere kompetencer i spil”

”Det ikke altid er en fordel at hele gruppen sidder samlet, men at man også uddelegere til enkeltpersoner og parvis arbejder fx i et delt online dokument. Sidder man sammen uden at alle har en mulighed for at være aktive opstår der nemt forstyrrelser i gruppen”

Selvevaluering og selvregulering:

”Ved opgaveafleveringer kunne man prøve at give eleverne deres problemregning mv. tilbage igen ogver 2 gange. Først aflevere eleven opgaven dernæft retter læreren den og giver den tilbage til eleven igen så man har en mulighed for selvstændigt at rette i den og aflevere den igen så den bliver endnu bedre. Elevern træner deres selvdisciplin og at arbejde selvstændigt ved at fortsætte med en opgave og gøre den bedre i stdet for bare at give op og atoppe efter første forsøg. Og den proces kan fx gøres bedre med en online dokument mellem elev og lærer.”

Kompetent kommunikation:

”God kommunikation skal arbejde med flere medier, dvs. være multimodal og det er vigtigt at man ikke bare påstår ting men beviser dem eller henviser til hvor man har dem fra. Her kan fx et diagram fx i Excel, i problemregning eller anden skoleopgave være godt til både at argumentere og arbejde multimodalt så man hurtigt får forklaret facts.”

 

Disse eksempler er ikke raketvidenskab, men det er virkelig flot at se at børn kan reflektere så præcist ift. et nyt pædagogisk begreb og efter min mening gør det 21st. Century skills meget mere operationelle og anvendelige – også for os voksne!

 

Mette præsenterer elevernes forløb og meget mere på vores roadshow 18.6 ( i Århus) og 19.6 (Roskilde)

Tilmelding til roadshowet

 

mette og elever collage


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *