KOLLABORATION, KREATIVITET & KAOS

Netværksmøde om Office 365 for uddannelse – teknisk og didaktisk spor

Dato og sted

 • 29/4 Hellerup – Microsoft, Tuborg Boulevard 12, Hellerup – TILMELD
 • 30/4 Århus – VIA, Hedeager 2, 8200 Århus N – TILMELD

Tid
12.00-16.00

Pris
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

Download detaljeret program i pdf …

Pædagogisk udvidelse af den tekniske dimension
Vi har fået mange ønsker om at udvide vores tekniske netværk omkring Office365 med en pædagogisk/didaktisk dimension. Det imødekommer vi nu med et netværksmøde, hvor vi starter med at kigge bredt på undervisning og maker-kultur. Herefter dykker vi i to forskellige spor ned i hhv. OneNote og OneDrive, samt Yammer og Groups. Det hele er båret af fagprofessionelle, der ved hvilken kontekst de taler ind i.

It-understøttelse af det 21. århundredes kompetencer
Samarbejde og kreativitet er vigtige områder i undervisning, og det kan nogen gange være svært at få hverdagen til at leve op til alle de flotte mål fra ministerier og kommuner. Vi præsenterer jer for flere vinkler på skolen og uddannelsesinstitutionerne i dag – heriblandt hvordan it anvendt didaktisk han understøtte samarbejde og kreativitet og få en plads i hverdagen.

Keynote
Mathias Poulsen, cand. mag. i medievidenskab tager os på tur op i helikopteren og giver sit bud på skolen i dag og i fremtiden. Dette oplæg er fælles for både det tekniske og det pædagogiske spor.

Pædagogisk Spor
Katja Borregaard, Skt. Josefs Skole, leder os gennem sit teams måde at samarbejde på – både internt og med eleverne – via OneNote.

Thomas Dreisig fortæller om Kerteminde Kommunes erfaringer med OneDrive på alle platforme og den helt nye funktion, Groups, i Office365.

Teknisk spor
Torben Andersen, Microsoft, fortæller om den praktiske side af OneNote og den nye videoportal i Office365.

Peter Smith, ProActive, tager et teknisk blik på Yammer og Groups i Office365.

Det med småt, men godt…
Vi krydrer det hele med en sandwich til at starte med, lidt kage i midten og en afsluttende evaluering.

P.S. Husk jeres egen pc på det pædagogiske spor :)

Torben Andersen og Morten Ovesen,
Microsoft Danmark, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup

Coding Pirates portrætter af frivillige

De frivillige er rygraden i kodeklubben Coding Pirates, som til hverdag afholdes fra klokken 17 til 19 over hele Danmark.

For, at sætte fokus på det store – og vigtige – arbejde som gøres for børnene, lanceres en ny række portrætter af de frivillige.

Læs det første med titlen Kærlighed til teknologi driver frivillig pirat.

Tweet back fra netværksmøde 24. februar 2015 i Hellerup

Tak til Eva Fog for denne ‘tweet back’ på gårsdagens netværksmøde. Og tak til alle for den aktive deltagelse. Vi er alle flodheste, kunne dagens motto være ;-)

Videndeling med rap og gourmetkaffe – event på Danmarks Læringsfestival

Sort kaffe var olien, da jeg selv som lærer på Randersgade Skole i København skulle have det pædagogiske maskineri til at køre. Det var blandt over det sorte flydende guld, at den helt essentielle videndeling blandt os lærere fandt sted.Derfor glæder jeg mig til UCC-arrangementet Videndeling på vers, som Microsoft er medsponsorer på. Tirsdag den 3. marts på Danmarks Læringsfestival klokken 16-17.30 kan du i Bella Center videndele med It-rådgivningsgruppen (it-pædagogisk tænketank, red.) om emner som:

 • Digitalt medborgerskab
 • 21st Century Learning Skills
 • Kodning/programmering og makerkultur i skolen

Et uddannelsesmæssigt kulturchok

Torsdag d. 22. januar slog Loxford School of Science and Technology i det østlige London dørene op for en delegation bestående af 19 danske lærere, skoleledere, pædagogiske it-vejledere m.fl. Turen var arrangeret af University College Lillebælt i samarbejde med Fredericia Gymnasium og LangCorr.com, som udvikler rette- og screeningsværktøjer til de danske grund- og gymnasieskoler, og var en del af en større studietur til BETT Show i London, hvor det nyeste indenfor IT i undervisningen blev udstillet.

Turen blev et stilstudie i, hvor forskellige de pædagogiske tilgange til brugen af IT i undervisningen – samt de forskellige arbejdsformer – er i henholdsvis Danmark og England.

Loxford

Studietursgruppen på Loxford.

 

Kort om Loxford

Loxford har ca. 2000 elever i alderen 3 til 18 år, og på trods af beliggenheden i et belastet område har skolen stor succes med at føre eleverne gennem eksamen og videre til universitetet, hvor 96,4 % af eleverne søger hen efter endt skoletid. Skolen udmærker sig som en af de 10 bedste secondary schools i UK, den er officielt anerkendt af regeringen som en ‘High Performing School’, og den har fået tildelt bedømmelsen ‘perfect’ i den seneste Ofsted-kontrol.

Skoleleder Anita Johnson byder velkommen

Skoleleder Anita Johnson byder velkommen.

 

Disse resultater er dog ikke noget, man er kommet sovende til, fortalte skoleleder Anita Johnson i vores første samtale på skolen. Et – i danske øjne – ekstremt højt disciplinniveau, skoleuniformer og tårnhøje forventninger til hver eneste elev bidrager til den stramme linje, som skolelederen er drivkraften bag. ”Røv til bænk-filosofien” er uden sammenligning den mest fremherskende på skolen. Ifølge Anita Johnson er hovedpillen i skolens fundament den stramme struktur baseret på princippet: “Be at the right place, at the right time, doing the right thing.”

Besøg i fotoklassen

Besøg i bl.a. fotoklassen.

 

ICT på Loxford sammenlignet med Danmark

På ICT-området har skolen oprustet med bærbare pc’er, Mac suites, iPads og smartboards i klasselokalerne, men den strenge monitorering, skolen benytter sig af, betyder samtidig, at ingen af disse devices kan tages med hjem, og BYOD (bring your own device) er også bandlyst pga. skolens strenge regler omkring internetsikkerhed – fx er alle sociale networking-sider blokeret på skolens netværk. Af samme grund er det ikke tilladt for hverken elever eller lærere at have mobiler/smartphones fremme i skoletiden. På Loxford undervises eleverne i begreber som cyberbullying, men uden rent faktisk at inddrage relevante medier som Facebook og Twitter. Dette faktum skabte grobund for en debat om forskelligheder mellem den engelske og den danske skole, hvor man i højere grad inkorporerer teknologien – inklusive de sociale medier – i undervisningen.

Rundvisning på Loxford

Rundvisning på Loxford.

 

I England har stort set alle elever adgang til computere og internettet enten i hjemmet eller på skolen. Det udløste samtaler om, hvorfor langt de fleste lærere beder deres elever aflevere håndskrevne opgaver. Det skyldes, at skolemyndighederne fortsat forlanger, at eleverne skriver i hånden til eksamen, hvorfor lærerne vil sikre sig, at eleverne mestrer dette. Det betyder, at LangCorrs innovative retteværktøj, Opgaveretteren, er forud for sin tid i England, og at lærerne i England endnu har til gode at spare de mange arbejdstimer, som elektronisk retning kan give dem, og som danske lærere har adgang til.

Efter denne debat var det tid til en rundvisning på skolen, hvor især den larmende stilhed på gangene var noget den danske delegation bed mærke i. Det var ligeledes spændende at observere, hvordan der også blev lagt stor vægt på mere kreative fag som drama, kunst og fotografi som en kontrast til de mere boglige fag, hvor eleverne sad meget stille og disciplinerede og rakte hånden op, når de havde noget at bidrage med.

Udnyttelsen af ICT i undervisningen blev flittigt debatteret

Især udnyttelsen af ICT i undervisningen blev flittigt debatteret.

 

Den danske delegation fik ligeledes mulighed for at komme med ud i klasserne og observere undervisningen i mindre grupper, inden der blev rundet af med endnu en debat om forskelle og ligheder mellem skoler i Danmark og England – denne gang med to lærere fra skolen, som var meget interesserede i alle former for kritik og feedback omkring dagen. Det blev især observeret, at skolens brug af de mange ICT-faciliteter var meget passiv i forhold til de interaktive muligheder, som de forskellige teknologier fordrer. Det gav igen stof til eftertanke, at man på Loxford – på trods af massive investeringer i ICT – stadig benytter sig af håndskrevne afleveringer i modsætning til i Danmark, hvor de fleste elever efterhånden afleverer digitalt, så lærerne kan benytte sig af digitale retteværktøjer.

Dagen blev afsluttet med et oplæg af undertegnede, som har stiftet LangCorr, om det digitale rette- og feedbackværktøj Opgaveretteren (et add-in til Word) samt gruppeinddelingsprogrammet Gruppedanneren, som bliver brugt rundt omkring på danske skoler og gymnasier.

Besøg Loxfords hjemmeside: www.loxford.net

Besøg LangCorrs hjemmeside: www.langcorr.com

Tablet-nyt fra udeskolen på nordvestfronten

Lærer Hanne Brandt har fotodokumenteret det seneste halve skoleår med sine elever på Fursund Skole, hvor alle elever og lærere har en Surface RT.

Målet for 1:1-strategien er at kvalificere skolens udeskole-pædagogik og helt enkelt at afvikle flere lektioner under åben himmel.

På Læringsfestival 2015 kan du på stand 243 høre mere om udeskoleprojektet. Hanne Brandt og tre kolleger tager turen helt fra Selde ved Limfjorden for at vise projektet frem og dele deres erfaringer med deltagerne på Læringsfestivalen.

Kommentarerne til billederne er Hannes egne.

Læring med alle sanser

Faglig læsning i naturen

Historieundervisning on location

Som led i et forløb om middelalder var vi på besøg i en middelalderudgravning, hvor børnene interesseret og på eget initiativ tager billeder til deres dagbøger

Som led i et forløb om middelalder var vi på besøg i en middelalderudgravning, hvor børnene interesseret og på eget initiativ tager billeder til deres dagbøger

 Middelalderdiktat med nyeste teknologi

Vi har arbejdet meget med ordkendskab. Her har vi gemt "middelalderord" rundt om i området. Børnene finder individuelt ord, husker ordet (hentediktat), Skriver ordet i hånden på en seddel, skriver en sætning på tablet, der viser de forstår, hvad ordet betyder. Sluttelig ligges sedlerne i alfabetisk rækkefølge. Dette anvender vi også, når vi starter op med en ny tekst. Ord pilles ud og gennemarbejdes inden teksten læses - faglig læsning.

Vi har arbejdet meget med ordkendskab. Her har vi gemt “middelalderord” rundt om i området. Børnene finder individuelt ord, husker ordet (hentediktat), Skriver ordet i hånden på en seddel, skriver en sætning på tablet, der viser de forstår, hvad ordet betyder. Sluttelig ligges sedlerne i alfabetisk rækkefølge. Dette anvender vi også, når vi starter op med en ny tekst. Ord pilles ud og gennemarbejdes inden teksten læses – faglig læsning.

Med himmmelhvælvet som klasselokale

Bare et fantastisk øjeblik i udeskolen.

Bare et fantastisk øjeblik i udeskolen.

Flere postkort fra Bett

LONDON: Lars Asmussen og jeg gik på opdagelse i messehallen på Bett Show 2015. Her er tre postkort fra stande, vi fandt spændende.

ITWORX Education og Microsoft har slået sig sammen, og har nu fået integreret ITWORX EduShare i Office 365 til uddannelsesinstitutioner i hele verden. EduShare er en online platform, der kommer både elever, lærere og skoleadministrationer til gode.

ITWORX Education og Microsoft har slået sig sammen, og har nu fået integreret ITWORX EduShare i Office 365 til uddannelsesinstitutioner i hele verden. EduShare er en online platform, der kommer både elever, lærere og skoleadministrationer til gode.

Den internetbaserede værkstøjskasse og læremiddelet Creaza rammer de fire C’er i 21st Century Skills: Creativity, Collaboration, Critical thinking og Communication. Dette gør Creaza ved at muliggøre præsentationer gennem historiefortællinger i form af både tegneserier, stop-motion kortfilm, film og tankekort.

Den internetbaserede værkstøjskasse og læremiddelet Creaza rammer de fire C’er i 21st Century Skills: Creativity, Collaboration, Critical thinking og Communication. Dette gør Creaza ved at muliggøre præsentationer gennem historiefortællinger i form af både tegneserier, stop-motion kortfilm, film og tankekort.

Pearson ”College and Career Readiness”. Helt i tråd med 21st Century Learning Skills har Pearson PreK-12 Education det mål at udvikle de kompetencer der kræves i livet efter skolen ved hjælp af deres digitale læringsmidler.

Pearson
”College and Career Readiness”. Helt i tråd med 21st Century Learning Skills har Pearson PreK-12 Education det mål at udvikle de kompetencer der kræves i livet efter skolen ved hjælp af deres digitale læringsmidler.

Postkort fra Bett

LONDON: Bett Show 2015 er i gang. Flere tusinde danskere deltager i følge arrangørerne. Pernille Reeenberg, Richard Swain og jeg har oset rundt på Bett og sender her en stribe postkort fra vores oplevelser til alle i netværket.

2simple

Faktisk var vi på vej et andet sted hen, men blev fanget af en mand fra 2 simple, som laver Purple Mash (en portal med masser af små programmer). Vi blev meget fanget af programmeringsdelen. Her er et spil, fremstillet af en 11-årig pige, hvor man skal få et pindsvin over vejen uden at det bliver kørt over. Flot! Vi fik et prøveabonnement til begge vores skoler.

Western Europe Expert Educator Day var arrangeret af Microsoft i deres engelske hovedkontor på Cardinal Place i London. Dagen var en blanding af oplæg og diskussioner samt hands on. Aslak Gottlieb talte om transformationen fra traditionel papir-avisjournalistik, herunder pressefrihed og medieetik, til nyhedsformidling på teknologiske platforme – også for elever. Derfor er det nødvendigt at udvikle elevernes kompetencer, så de ikke udelukkende er konsumenter, men også er i stand til at være producenter med brug af nye medier.

Western Europe Expert Educator Day var arrangeret af Microsoft i deres engelske hovedkontor på Cardinal Place i London. Dagen var en blanding af oplæg og diskussioner samt hands on. Aslak Gottlieb talte om transformationen fra traditionel papir-avisjournalistik, herunder pressefrihed og medieetik, til nyhedsformidling på teknologiske platforme – også for elever.
Derfor er det nødvendigt at udvikle elevernes kompetencer, så de ikke udelukkende er konsumenter, men også er i stand til at være producenter med brug af nye medier.

Vi mødte Ulrik With Andersen (Twenty One Learning) på stand B545. De demonstrerede noget af deres nyeste software til dynamisk interaktiv undervisning.

Vi mødte Ulrik With Andersen (Twenty One Learning) på stand B545. De demonstrerede noget af deres nyeste software til dynamisk interaktiv undervisning.

Vi mødte forfatteren til Learning with e´s. Bogen handler om undervisning og læring i fremtiden. Der er fokus på 21st century skills. Vi købte bogen.

Vi mødte forfatteren til Learning with e´s. Bogen handler om undervisning og læring i fremtiden. Der er fokus på 21st century skills.
Vi købte bogen.

Anthony Salcito giver interview.

Anthony Salcito giver interview.

Programmeringssession på Microsoftstanden - her kunne man lære at programmere en lille app.

Programmeringssession på Microsoftstanden – her kunne man lære at programmere en lille app.

Kommunen overvejer 1:1-løsning for indskoling og mellemtrin - måske bliver det en Lenovo-maskine?

Kommunen overvejer 1:1-løsning for indskoling og mellemtrin – måske bliver det en Lenovo-maskine?

Vi kom forbi det engelske Department of Education (UVM i England) som fortalte levende om deres nye fælles mål for IT. Vi fik et eksemplar af disse mål med os. Programmering er obligatorisk for alle skoleelever.

Vi kom forbi det engelske Department of Education (UVM i England) som fortalte levende om deres nye fælles mål for IT. Vi fik et eksemplar af disse mål med os. Programmering er obligatorisk for alle skoleelever.

Microsoft havde arrangeret en ekskursion til Cornwallis Academy, som vi besøgte før BETT. Skolen er kun 4 år gammel og er bygget op omkring flere "plaza"s, som er store, men hyggelige, auditorier; ét til hver årgang. Det meste af undervisningen foregår via meget fleksibel indretning. Lærerne skaber de læringsrum, de har brug for på et givent tidspunkt. Der er typisk flere lærere tilknyttet undervisningen samtidig, hvilket giver ægte lærersamarbejde, og de lægger meget vægt på elevernes medindflydelse i undervisning. Meget inspirerende!

Microsoft havde arrangeret en ekskursion (altså ikke på messen …) til Cornwallis Academy, som vi besøgte før BETT. Skolen er kun 4 år gammel og er bygget op omkring flere “plaza”s, som er store, men hyggelige, auditorier; ét til hver årgang. Det meste af undervisningen foregår via meget fleksibel indretning. Lærerne skaber de læringsrum, de har brug for på et givent tidspunkt.
Der er typisk flere lærere tilknyttet undervisningen samtidig, hvilket giver ægte lærersamarbejde, og de lægger meget vægt på elevernes medindflydelse i undervisning. Meget inspirerende!

I Rødovre Kommune kører vi Nørddage for kommunens større skoleelever på PUC sidste fredag i hver måned. Vi har mange ting på programmet - bl.a. programmering, som nu er obligatorisk for skoleelever i England, men endnu ikke i Danmark. For også at imødekomme de små elever, har vi indkøbt små programmerbare gule BeeBots, som ses her på billedet.

I Rødovre Kommune kører vi Nørddage for kommunens større skoleelever på PUC sidste fredag i hver måned. Vi har mange ting på programmet – bl.a. programmering, som nu er obligatorisk for skoleelever i England, men endnu ikke i Danmark. For også at imødekomme de små elever, har vi indkøbt små programmerbare gule BeeBots, som ses her på billedet.

Ja, London ved solopgang er skøn!

Ja, London ved solopgang er skøn!

Morten Ovesen er ny mand i Microsofts EDU-team

Morten OvesenDet bliver et mangeårigt medlem af Microsofts Skolenetværk, som overtager facilitator-rollen efter David Garde-Tschertok, der som bekendt har søgt nye græsgange i STIL.

1. januar 2015 tiltræder 41-årige Morten Ovesen stillingen som pædagogisk uddannelseschef (Partners in Learning manager) i Microsoft. Det bliver en af Mortens opgaver at udvikle og drive netværket. Både i forbindelse med selve møderne og omkring de aktiviteter der foregår imellem møderne, herunder videndelingen på Penalnet.

Morten er uddannet lærer, men har indstillet lærerkarrieren til fordel for konsulent- og redaktørrollen, og nu starter han hos Microsoft.

Om sit grundlæggende læringssyn udtrykker Morten:

“Jeg brænder for læring som giver mening. Det er helt afgørende, at elever og lærere arbejder sammen mod at gøre skolen til det bedste sted for uddannelse og dannelse. Der skal både være fagfagligt fokus og en anvendelsesorienteret praksis i folkeskolen – alle elever skal skinne, når de forlader folkeskolen – det skal være muligt at forfølge præcis den uddannelsesretning, der giver mening for den enkelte”.

Måske kender du allerede Morten som meningsdanner fra hans aktiviteter som blogger og ivrig Tweeter:

Innovative Teacher

Blogger på Folkeskolen.dk

@mortenovesen

Jeg håber, at I i netværket tager godt imod Morten, når han tiltræder. Velkommen til, Morten!

Bag om:

 • Idoler og faglige fokuspunkter: Sir Ken Robinson, Ole Sejer Iversen, FabLabs, 21st CLS
 • Privat: 41 år, 4 børn – mellem 3 og 14, bor i Hvidovre
 • Uddannet folkeskolelærer og under uddannelse til diplom i ledelse
 • Tidligere landsholdsspiller i ishockey

Mere udeskole med tablets

Læs hvordan Surface RT understøtter udeskolepædagogikken på Fursund Skole. Skoleleder Gert Slyngborg reflekterer i Magasinet Skole over både strategiske og helt jordnære aspekter ved  skolens investering.

Fursund Skole ville gerne have præsenteret projektet på Netværksfestival 2014, men blev desværre forhindret i at komme.

Ny teknologi til nye læringsformer – netværksmøder i februar 2015

 • TIRSDAG den 24/2 2015, kl. 9.30-14.30 (ØST – hos Microsoft i Hellerup)
 • TORSDAG den 26/2 2015, kl. 9.30-14.30 (VEST – Østervangskolen, Hadsten)

TILMELDING TIL  VIVIEN MIDDELBOE PÅ MAIL: a-vivmid@microsoft.com

Program

Intro til dagen – Morten Ovesen – 5 min

Morten OvesenMorten er ny mand i midten af netværket. Han åbner ballet og sætter rammen for både dette møde og fremtidige aktiviteter.

Innovation in Education – kreativ innovation fra erhvervsskoler til folkeskolen – 30 min.

Projektet høster lige nu stor ros i erhvervsskolerne og vi er i gang med at udvikle projektet til folkeskolen. Vi løfter sløret for indholdet og ideerne bag og vil selvfølgelig gerne have jeres besyv med. Kun på den måde bliver det en succes i folkeskolen.

Michael Wennerstrøm fra Microsoft fortæller om projektet i ØST og Anette Nørgaard fortæller om det i VEST.

Innovation og entreprenørskab – Forenklede Fælles Mål (FFM) – John Klesner – 20 min

John har fra sin position som konsulent siddet tæt på arbejdet med FFM. Han udlægger teksten og trækker didaktiske tråde til resten af dagens program.

3D workshop  – Prototype-Processer-Programmer-Praksis – John Klesner – 120 min

Johns oplæg om forenklede fælles mål peger hen på praksis. Vi skal selv i maskinrummet. Denne gang med god tid til at drage erfaringer og undervejs drøfte pædagogiske potentialer for 3D-teknologien.

Frokost – 30 min
Nyheder – 20 min – Torben Andersen

Som teknologirådgiver for Microsoft viser Torben Andersen det seneste nye og det, der er på vej. Windows 10 og Sway f.eks.

Office Mix – PERNILLE REENBERG – 50 min

Blandt andet til flipped classroom har Office Mix store anvendelsesmuligheder. Vi fokuserer på værktøjet og sætter tid af til både teknisk og pædagogiske perspektiver. Mulighed for hands on.
Pernille skriver om sine erfaringer som lærer og der projekter hun står i spidsen for her…

Dialog/evaluering – hvad tænker I om fremtiden? Morten Ovesen – 20 min

I har som deltagere altid mulighed for at komme til orde her på Penalnet, hvor I selv kan oprette jer som brugere. Dermed kan I præge indholdet og aktiviteterne. Men vi vil også prioritere umiddelbare dialog og refleksion på møderne. Skriv gerne til moovesen@microsoft.com, hvis du på forhånd vil komme med inputs. Ellers skyd fra hoften, når vi ses :-)

 

Målstyret læring kræver digitale kollaborative redskaber til planlægning og evaluering, hvor lærer og elev i fællesskab rammesætter læringsmålet.

Skolereformens drejning mod individuel og peer-baseret feed forward og feedback skal håndteres med respekt for lærernes arbejdstid. Vel at mærke uden at gå på kompromis med kvaliteten – alt i alt en manøvre, der kan få sveden til at springe frem på panden hos både lærere og ledere.

På den faglige indholdsside består udfordringerne blandt andet i at gøre undervisningen innovativ og autentisk. Også her stiller det krav til hvilke digitale redskaber, vi vælger, herunder ikke mindst hvordan vi bruger dem. Fx er en 3D-printer i sig selv ikke længere odiøs. Spørgsmålet er snarere, hvordan vi for fremtiden bringer den i didaktisk anvendelse.

På Microsofts Skolenetværksmøder i februar ’15  har vi målstyret læring og innovativ undervisning i fokus, når vi tager et kig ud af fremtidens vinduer.

Med Windows 10 tager vi nogle skridt, der adresserer udfordringer, skoler har haft med Windows 8:

 • Der skal ikke bruges nær den samme tid på at bygge og vedligeholde images.
 • Adgangen til Windows Store kræver ikke længere en separat Microsoft Account, men kan f.eks. udnytte en Office 365-konto.
 • Det bliver muligt at lave en Windows Store, der er dedikeret til skolen

 

Seminar om Windows 8 i undervisningen

#21skills #win8 #kollaboration

Der er lejlighed til at mødes til gratis seminar hos Atea fire steder i landet allerede primo december. Det  er ikke netværksmøder, men dagsorden læner sig op ad temaer, vi slog an på Netværksfestivalen: Windows 8 i undervisningen med Det 21. århundredes kompetencer som den pædagogiske kontekst.

Lenovo er partner på seminarerne. Læs mere på Microsofts EDU-blog.

Windows 8 i undervisningenlenovoMicrosoft

 

 

 

De næste netværksmøder i Microsofts Skolenetværk bliver:
Tirsdag den 24/2 kl. 9.30-14.30 (ØST - hos Microsoft i Hellerup) 
Torsdag den 26/2 kl. 9.30-14.30 (VEST - et sted i Midtjylland)

Præsentationer og materialer fra Netværksfestival 2014

#netfest

Missede du Netværksfestival 2014? Eller deltog du netop og har brug for materialer fra leverandører eller præsentationer fra oplægsholderne?

I dette indlæg linker vi til alt det, oplægsholderne og leverandørerne sender. Listen opdateres i takt med, at materialet kommer ind.

Bjørn Ilsøe - portrætBjørn Ilsøe, CFU-UCC
Fra fyrtårn til kapacitet – fra policy til læring
Præsentation til download (pdf – 2,3 mb)

 

Ole Sejer Iversen, Aarhus UniversitetOle Sejer Iversen portræt
DesignBildung: Eleven som digital fabrikant – og kreativ tænker i den danske folkeskole
Link til præsentation (pdf)

 

David Garde-Tschertok, STIL

David Garde-Tschertok, STIL
FabLabs med Yammer og Office Mix
Præsentation (pdf – 0.7 mb)

 

Kasper Koed,  CFU-UCCKasper Koed
Vurdigi 3.0
Link til Prezi

 

Mads Andersen portrætMark Andersen, Herning Kommune
Derfor vælger Herning Multimode frem for Tablet
Præsentation (0,4 mb)

 

Mette Hauch, Gentofte Kommune

Lars Asmussen, Hellerup Skole

Mette Hauch, Lars Asmussen og elever fra Hellerup Skole
Eleven som meddidaktiker
Link til præsentation

 

Liselotte Lyngsø, Future NavigatorLiselotte Lyngsø
Den digitale generation vil forandre verden – og du skal hjælpe dem!
Link til hjemmeside

 

Andreas Mollander, LangCorr

Andreas Mollander, LangCorr
Formativ Feedback med brug af Opgaveretteren
Link til præsentation (pdf – 0,76 mb)

 

Kasper Kreiberg, Det Mobile Fablab

Kasper Kreiberg, Det Mobile Fablab
Digitale teknologier til skoleelever i fablabs
Link til side med kontaktoplysninger m.v.

 

Martin Exner, Coding PiratesMartin Exner portræt
Når børn koder
Link til præsentation (pdf – 2,4 mb)

 

Pia-Lis Jensen, UCC

Pia-Lis Jensen, UCC
Yammer i FabLab
Link til præsentation (pdf – 0,9 mb)

 

DDP_icons_purple_stroke-31Tom Rasmusssen,  Frederiksberg Kommune
Tablets som pædagogisk værktøj
Link til præsentation, (pdf – 0,4 mb)

 

CommentorCommentor
Motoriseret skatebord, touchboardløsning, cloudbaseret træningssystem
Link til side med henvisninger

 

SolutorsSolutors
Vidensbrønden, ProWise-skærme, Lydsystem
Mappe med pdf’er på OneDrive

 

Den digitale generation vil forandre verden – og du skal hjælpe dem!

#netfest

På grund af sygdom erstatter Liselotte Lyngsø som keynote speaker Christiane Vejlø i programmet for Netværksfestival 2014.

Alt hvad vi hidtil har lavet, prioriteret og ment er til revision og nye vaner og ritualer vil blive skabt af den digitale generation. Halvdelen af de jobs de skal bestride findes ikke endnu og det vil kræve nogle helt særlige egenskaber. De vil træne vores evne til at ressourceoptimere, jagte det der giver værdi og mening samt tvinge os til fornyelse. Målet for dem er at få noget bedre for mindre.

 • De vil navigere og sætte grænser ved hjælp af nye gadgets som body-hacking
 • De vil vil skifte karriere 5 gange, bopæl 7 gange og leve til de er 120 år gamle
 • De vil nægte at tage kørekort fordi det kræver at de er off-line og i stedet vente på den førerløse bil
 • De vil opbygge en social kapital på nettet der vil bliver langt mere værd end deres CV

Liselotte Lyngsø

Liselotte Lyngsø, direktør og partner i Future Navigator, dommer i TV2‘s Nybyggerne, mor til 4 og bonusmor til 5 – glæder sig til på provokerende, interaktiv og inspirerende vis at præsentere dig for en række trends, tabuer og dilemmaer som vil udfordre din måde at tænke undervisning og elever på.

Leverandører på Netværksfestival 2014

#netfest

DDP_icons_green_stroke-65Ikke bare i Atrium, men også på sessionerne kan du på Netværksfestival 2014 møde leverandører, som udmærker sig ved i samarbejde med skolefolk at samtænke deres teknologi med moderne læringsstrategier i folkeskolen.

Leverandørerne har inviteret netop skolefolk som bruger grejet til på festivalen at dele ud af deres erfaringer med implementering og pædagogisk anvendelse af udstyret. Her er listen – klik på hver enkelt og se, hvad de byder ind med på festivalen.

 

Session med Vidensbrønden: Interaktivt gulv til leg, læring og bevægelse

#netfest

v/Anura Giese, Solutors og Alexandra Instituttet

Kom og oplev Vidensbrønden live på Netværksfestival 2014 …

Rigtig mange skoler har allerede installeret en Vidensbrønd. Det skyldes blandt andet at leg, læring og bevægelse med skolereformen for alvor er kommet på agendaen.

Det pædagogiske læringsværktøj Vidensbrønden harmonerer med de nye krav til skolerne og kan anvendes både i undervisningen og dagligdagen på skolerne.

– Med en Vidensbrønd har vi fået en super god mulighed for at inddrage bevægelse, teamwork, kommunikation og kreativitet via IT og teknologi i alle fag”, fortæller Jonas Bø Dahl fra Rosengårdsskolen i Odense, som har installeret en Vidensbrønd.

Vidensbrønden er et interaktivt gulv, der fremmer social og kinæstetisk læring – det vil sige kollektiv læring gennem fysisk leg og bevægelse.

Fordele ved at bruge Vidensbrønden:

 • Bedre indlæring gennem fysisk aktivitet
 • Forbedrede sociale og faglige færdigheder
 • Bidrager til en større selvforståelse
 • Stimulerer kreativiteten

Det kan du opleve…

På denne session får du et indblik i selve løsningen og de mange muligheder, som den åbner op for, idet softwaren kan tilpasses alle fag og trin i folkeskolen. Du får en gennemgang af de forskellige applikationstyper og spil. Du får også selv mulighed for at lave dit eget læringsspil, så du kan opleve, hvor nemt det er at anvende i praksis. Medbring gerne din smartphone eller tablet.

Det bliver en sjov og lærerig session.

© 2015 Penalnet

Theme by Anders NorenUp ↑